Aansluiting bij Goede Doelen Nederland

Eén krachtige brancheorganisatie voor goede doelen: dat is de gezamenlijke ambitie van Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland. Op dit moment wordt hard gewerkt om de activiteiten van Nederland Filantropieland (NLFL) geleidelijk onder te brengen bij Goede Doelen Nederland.

ORGANISATIE
Sinds 1 mei is het bestuur van Goede Doelen Nederland ook het bestuur van de vereniging Nederland Filantropieland aangevuld met een bestuurslid ‘uit de stal’ van NLFL, namelijk Albert Goutbeek. De ledenraad van de vereniging NLFL heeft daarmee ingestemd. De stichting NLFL is inmiddels ontbonden. De bedoeling is dat dit bestuur ook het bestuur zal worden van Goede Doelen Nederland (en daarmee ook van Stichting Diensten voor Goede Doelen). Formeel wordt dit nog aan de leden van Goede Doelen Nederland voorgelegd in de komende ledenvergadering op 18 juni. Margreet Plug is met ingang van 1 mei ook de directeur van vereniging NLFL. De vereniging NLFL blijft nog maximaal twee jaar bestaan om de overgang zorgvuldig, met inbreng van alle betrokkenen, te laten plaatsvinden. De vereniging NLFL blijft nog maximaal twee jaar bestaan om de overgang zorgvuldig, met inbreng van alle betrokkenen, te laten plaatsvinden.

Het bestuur van NLFL bestaat uit:
Jan van Berkel, voorzitter (Leprastichting)
Eduard Nazarski (Amnesty Internatonal Nederland)
Corina Gielbert (Nationaal Ouderenfonds)
Hanneke Dessing (Diabetes Fonds)
Tom Oostrom (Nierstichting)
Kees Zevenbergen (Cordaid)
Albert Goutbeek (Amsterdams Universiteitsfonds)
Will van Heugten (Leger des Heils)

ACTIVITEITEN
Er is een programmaraad opgericht voor het vervlechten van de activiteiten van beide verenigingen. Doel is om de huidige activiteiten van NLFL op het gebied van ‘ontwikkelen’ en ‘ontmoeten’ te continueren, door te ontwikkelen en af te stemmen op de activiteiten van Goede Doelen Nederland.

De programmaraad bestaat uit:

Deny de Jong (Nederland Filantropieland)
Jur Venema (Nederland Filantropieland)
Krista Jansen (Goede Doelen Nederland)
Paulien Trapman (Goede Doelen Nederland)
Wouter Langeveld (Nierstichting)
Petra Sleven (Stichting VIER VOETERS)
Baukje Stam (Nederland Filantropieland)
Kristel Casander (voordekunst)

Sinds 1 mei is het bestuur van Goede Doelen Nederland ook het bestuur van de vereniging Nederland Filantropieland. Sindsdien is er hard gewerkt om de aansluiting van NLFL bij Goede Doelen Nederland verder te effectueren. De ledenraad van NLFL is onlangs akkoord gegaan met de voorwaarden waarop de leden van NLFL en maatschappelijk partners zich kunnen aansluiten bij Goede Doelen Nederland.

Lidmaatschap
De ledenraad van NLFL heeft de propositie voor leden en maatschappelijk partners NLFL en het daarbij behorende indicatieve aanbod op 30 november jl. goedgekeurd. Goede doelen kunnen hun lidmaatschap gemakkelijk omzetten naar een (aspirant-) lidmaatschap van Goede Doelen Nederland. Daarmee krijgen ze ondermeer toegang tot het totale pakket aan diensten en inkoopvoordelen zoals dat nu al geldt voor leden van Goede Doelen Nederland. Organisatieleden zonder Erkenning kunnen ook kiezen voor een aspirant-lidmaatschap met Verklaring, waarin ze desgewenst worden ondersteund bij de aanvraagprocedure van de Erkenning bij het CBF, toezichthouder goede doelen. Medewerkers van leden die om welke reden dan ook niet de Erkenning willen of kunnen aanvragen, krijgen de mogelijkheid zich aan te sluiten als branchegenoot. Dat geldt ook voor de individuele leden. Branchegenoten en de individuele leden van NLFL kunnen rekenen op tenminste een voortzetting van het huidige aanbod. De programmaraad buigt zich tevens over een aanvullend aanbod. Goede Doelen Nederland zal alle leden en maatschappelijke partners in de komende periode benaderen om de wensen en de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Ledenonderzoek
In het najaar hebben we een onderzoek gedaan onder de leden van NLFL over de aansluiting bij Goede Doelen Nederland. Het onderzoek toont aan dat het samengaan over het algemeen positief wordt ontvangen. Het onderzoek gaf de leden ook de mogelijkheid om eventuele zorgen te uiten. Er zijn leden die zich afvragen of er voldoende aandacht zal zijn voor kleinere organisaties, de individuele leden en fondsenwervers. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met het bestuur, de ledenraad en de programmaraad en de zorgen worden ter harte genomen bij zowel de propositie voor de leden en maatschappelijk partners als het aanbod. Het aanbod voor kleinere organisaties wordt uitgebreid en vaker toegespitst op herkenbare thema’s. Het vak fondsenwerving en de ontwikkelingen daarbinnen krijgen een nog prominentere rol binnen het aanbod van kennisdeling.

Programmaraad
De programmaraad is ingesteld om te zorgen voor een doorontwikkeling van het NLFL aanbod binnen Goede Doelen Nederland. In de programmaraad is zowel NLFL als Goede Doelen Nederland vertegenwoordigd. Kennisdeling, ontwikkelen en ontmoeten staan centraal. Dit jaar is de programmaraad 3 keer digitaal bij elkaar gekomen en zijn de contouren voor een programma aanbod voor 2021 vastgesteld. Zo worden de bekende NLFL webinars voortgezet met een eindredactie waarin Deny de Jong (NLFL), Baukje Stam (NLFL) en Krista Jansen (GDN) zitting hebben. Eind december start de eerste bijeenkomst van een Kijkje in de Keuken in online vorm. Het uitgebreide aanbod van bijeenkomsten is vanaf 2021 vindbaar op de websites van zowel NLFL als Goede Doelen Nederland.

Mocht je vragen of suggesties hebben, laat het ons weten.

Je kunt contact opnemen met Paulien Trapman via Trapman@goededoelennederland.nl of Jur Venema via venema@goededoelennederland.nl.