Agile werken, een bedrijfsbezoek

ING stapte een tijd geleden over op agile werken. Een flinke ommezwaai voor alle medewerkers. Sneller inspelen op de veranderende wensen van de klant. Iedere organisatie wil het, ING Nederland doet het. Concreet betekent dit werken in multidisciplinaire zelfsturende teams in een inspirerende werkomgeving en producten ontwikkelen op basis van interactie en met feedback van de klant. In Amsterdam Zuidoost is het hoofdkantoor volledig op deze nieuwe manier van werken – agile werken – ingericht. Letterlijk zijn de muren tussen afdelingen afgebroken. Net als bij Spotify en Zappos werken de medewerkers op het hoofdkantoor niet meer gescheiden van elkaar, op eigen afdelingen. De organisatie bestaat uit multidisciplinaire zelfsturende teams; squads met ieder een eigen purpose bedacht door het squad.

Deze manier van werken vindt veel navolging. ING stelt een kleine groep van de leden van Nederland Filantropieland in staat te komen kijken op het hoofdkantoor. Op 22 november is er plaats voor 8 personen. Het 3 uur durend bezoek, bestaande uit een presentatie over ‘our Way Of Working’, een rondleiding over de werkvloer en een kijkje nemen bij een van de Tribes.

Schrijf je snel in voor deze unieke mogelijkheid en licht kort toe waarom jij graag wilt deelnemen en welke vragen je hebt voor ING Nederland. Op basis van deze motivatie maken wij dan een selectie van de uiteindelijke deelnemers. Mocht je niet mee kunnen, dan gaan we je op een andere prettige manier ook over dit onderwerp informeren.

Stuur ons een beknopte motivatie naar info@nlfl.nl. We maken 14 dagen voor aanvang de selectie bekend.