De Toekomst van Fondsenwerving: Ken Burnett komt naar Nederland (extern)

Op 5 oktober zal Ken Burnett, 25 jaar nadat hij het revolutionaire boek Relationship Fundraising schreef, een select gezelschap van Nederlandse fondsenwervers meenemen in de belangrijkste uitkomsten van The Commission on the Donor Experience. In een dagvullend programma zal Ken Burnett de aanwezigen uitleggen hoe je beste donateur-gerichte fondsenwerving beoefent.

Ken Burnett: “The past two years have been horrendous for fundraisers in the UK. Yet thanks to the Commission on the Donor Experience, from initial gloom many fundraisers now believe that the future could be better than ever. Looking at events in the UK, fundraisers in other countries have often said, ‘this could happen in our country too.’ Fundraisers in the Netherlands would do well to learn from what’s been happening across the channel, to avoid making the same mistakes that have so dramatically derailed fundraising in the UK. Also, to look at and learn from the positive lessons coming out of the Commission – 526 tips and advice on ways to improve the donor experience, plus more than 250 case histories to learn from, copy and adapt.”

Iedereen kan een entreebewijs voor dit unieke evenement bemachtigen op de website van De Toekomst van Fondsenwerving (prijs vanaf 199 euro).