13 jul 14:30 uur - 17.30 uur Overzicht

Informatiemiddag nieuwe initiatieven rondom werven Nalatenschappen

Graag nodigen wij je uit om 13 juli naar Utrecht te komen voor een informatiemiddag over nieuwe initiatieven rondom het werven van Nalatenschappen. Inloop vanaf 14:30 uur.

Adres

Joseph Haydnlaan 2a

3533 AE  Utrecht

Deel 1 15.00 – 16.30 uur: Goede doelen starten zelf campagne Nalaten

De inkomsten uit nalatenschappen laten nog steeds een stevige groei zien. Steeds meer mensen laten na aan een goed doel. Dat was aanleiding voor een tiental fondsenwervers die intensief bij nalatenschapswerving betrokken zijn om een branche-brede campagne te initiëren. Inmiddels hebben zich al 77 non-profit organisaties bij dit initiatief aangesloten. Komende zomer wordt nog hard gewerkt aan de uitwerking en dan zal de campagne naar verwachting eind dit jaar gelanceerd worden.

Will van Heugten, operationeel directeur fondsenwerving en marketing van het Leger des Heils en actief lid van de ledenraad van Nederland Filantropieland is één van die initiatiefnemers. Speciaal voor onze leden zal hij donderdag 13 juli tussen 15.00 – 16.30 uur in Utrecht een presentatie over de campagne geven. Daarbij zal o.a. uitgebreid aan bod komen wat men beoogd met deze campagne en hoe (en onder welke voorwaarden) je nog steeds kunt aansluiten.

Deel 2 16.30 – 17.30 uur: Richtlijn werving nalatenschappen

In 2012 werd op initiatief van Arjen van Ketel met een brede groep fondsenwervers, de (toen nog) IF richtlijn werving nalatenschappen opgesteld. Een richtlijn die zich afgelopen jaren (denk aan de zaak Broekhuis) meer dan eens bewezen heeft. Met de start van de gemeenschappelijke campagne en de steeds intensievere communicatie over nalaten door vrijwel alle non-profits zal de publieke zichtbaarheid alleen maar vergroten en wordt het tijd om de richtlijn, in het licht van afgelopen ervaringen – ook uit het buitenland, aan te passen.

Van 16.30 – 17.30 uur deelt Arjen van Ketel de recente (internationale) ontwikkelingen en schetst de noodzaak tot het hebben van een branche-brede richtlijn. Iedereen met belangstelling voor de campagne en/of deze richtlijn is welkom. Nederland Filantropieland nodigt nadrukkelijk de huidige 77 deelnemers aan de campagne voor uit.

Leden van Nederland Filantropieland kunnen zich opgeven voor beide onderdelen. Niet-leden alleen voor deel 2.

We horen graag of jij aanwezig bent!

Meld je aan via de button bovenaan deze pagina: aanmelden Nalatenschappen.