Inkopen voor niet-inkopers Alleen voor leden

Nederland Filantropieland signaleert een groeiende behoefte bij haar leden naar kennis over inkoop met als doel een bijdrage te kunnen leveren aan de organisatieresultaten. Daarom hebben we vanuit het collectief al een aantal afspraken voor onze leden over inkoopvoordeel gemaakt. Zo kunnen alle aangesloten lid-organisaties gebruik maken van de diensten van NIC Best Deal en zijn er afspraken gemaakt rondom voordelig betalingsverkeer (ING) en post (Sandd).

Dat inkopen een vak is staat als een paal boven water. Er is slechts een handvol professionele inkopers in onze sector te vinden: veelal bij grote en landelijk wervende Goede Doelen. Andere organisaties komen nauwelijks toe aan het ontwikkelen van inkoopbeleid en – als er al beleid is – wordt het vaak uitgevoerd als deeltaak door de manager operations of iemand vanuit het secretariaat. Hoog tijd om te onderzoeken hoe we als Nederland Filantropieland kunnen bijdragen aan het vergroten van het inkoopbewustzijn en de verdere professionalisering ervan in onze sector.

Samen met onze partner NIC organiseren we o.l.v. Roos de Ruiter (foto) een bijeenkomst voor maximaal 6 personen om hierover in gesprek te gaan en gezamenlijk te kijken hoe we een kennistraject rondom inkoop kunnen invullen. Onderdeel van deze bijeenkomst is een kennissessie: “inkopen voor niet-inkopers”.

Voor deze sessie nodigen wij nadrukkelijk organisatie leden uit die hun inkoop als onderdeel van de organisatieresultaten op een hoger plan willen brengen.