05 okt 13:00 - 15:00 Overzicht

Kijkje in de Keuken van … het Huidfonds

Over het opnieuw uitvinden van jezelf als fondsenwervende instelling.

Graag nodigen we je uit  voor een kijkje in de keuken van … het Huidfonds.
Het Huidfonds, dat al ruim vijfentwintig jaar bestaat, had slechts 3.000 donateurs. En dit terwijl 1,2 miljoen mensen in Nederland een huidaandoening hebben. Dat moest anders! Jantine van ’t Klooster kreeg één jaar de tijd om van het fonds een fondsenwervende instelling te maken.
In dit Kijkje vertelt Jantine, een voormalig huidtherapeut,  hoe ze met vallen en opstaan inmiddels een prachtig resultaat heeft gerealiseerd: een nieuwe identiteit, een nieuw logo, een nieuwe website, nieuwe hartwaarden en een nieuwe manier van werken inclusief fondsenwerving!  Dit kijkje laat zien waar een klein team groot in kan zijn.

Het programma is gratis toegankelijk voor IF leden. Introducés betalen voorafgaand aan de bijeenkomst 50 euro entree. Mocht je binnen twee maanden besluiten lid te worden, dan verrekenen wij dit uiteraard met je lidmaatschapsbijdrage.

Let op: Er is plek voor maximaal 15 personen. Aanmelden kan uiterlijk tot en met 1 oktober door een mail naar IF te sturen. Na aanmelding ontvang je per mail een bevestiging met routebeschrijving.

Namens Jantine ‘t Klooster en de IF Commissie Ontmoeten,

Renske Noordhuis
medewerker ledenzaken en back-office