25 sep 15:00 uur (ontvangst) - 18:30 Overzicht

Kijkje in de Keuken van … het Oranje Fonds! Alleen voor leden

Het Oranje Fonds heeft een opdracht. Samen met u stellen wij ons in dienst van de samenleving. Wij steunen initiatieven die mensen bij elkaar brengen en in staat stellen mee te kunnen doen. Niet exclusief, maar inclusief. Open, transparant en vooral uitnodigend. Wij steunen vrijwilligers en moedigen de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers aan. Het Oranje Fonds streeft naar maximale sociale verbinding, in Nederland en op de Cariben. Een samenleving waar niemand er alleen voor staat. Het is onze opdracht deze verbinding mogelijk te maken en te versterken.

Samen staan we sterker. Als Oranje Fonds streven we op allerlei terreinen naar partners, ondernemers, bedrijven, andere fondsen en sociaal maatschappelijke organisaties, om zo maatschappelijke thema’s het hoofd te bieden.

• Door tijd, energie en geld te besteden aan duurzame oplossingen.
• Door verbinding te leggen tussen stichtingen en verenigingen, zodat men elkaar kan inspireren en van elkaar kan leren.
• Door mensen die iets willen bijdragen te verbinden met initiatiefnemers die daar een goed plan voor hebben.
• Door zoveel mogelijk energie te mobiliseren.

Kijkje in de Keuken van… het Oranje Fonds!
Met een presentatie over partnerships tussen goede doelen, fondsen en bedrijven door Marc van Hal, Hoofd Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes, een inspirerende casus en tot slot pizza en een borrel, belooft het een interessante middag te worden!

NLFL leden melden zich aan door bovenaan de pagina ”ik ben erbij” (eenmaal) aan te vinken.

Programma dinsdagmiddag 25 september:
15.00 – 15.30u: ontvangst en kennismaking tijdens koffie/thee
15.30 – 16.00u: presentatie Marc van Hal
16.00 – 17:00u: bespreken casus
17.00 – 17:30u: resultaten casus en afronding
17.30 – 18.30u: pizza

Indien je dieetwensen of voedsel allergieën hebt, geef dat a.u.b. tijdig aan ons door via info@nlfl.nl.