MIDDLE DONORS, DE MAJOR DONORS VAN DE TOEKOMST Extern

Bestaande donateurs benaderen om hen grotere giften te laten geven. Een interessante aanvulling op het reguliere fondsenwerving programma? Zeker. Maar nóg interessanter om daarmee potentiele major donors te identificeren. Leer in deze training hoe middle donors niet alleen voor meer rendement zorgen, maar óók belangrijke leads kunnen vormen voor de werving van grotere giften en nalatenschappen.

Steeds vaker organiseren fondsenwervers losse activiteiten voor middle donors. Slechts weinigen beschikken over een gestructureerd fondsenwervingsprogramma, dat specifiek gericht is op het werven, binden én behouden van middle donors. En dat is jammer. Of anders gezegd: een gemiste kans!

Juist om deze kans te verzilveren heeft Nassau Fundraising de VIP-methode ontwikkeld: Volwaardig Internaliseren van Persoonlijke aandacht. Bij deze methode hoort een scoremodel met 15 vragen, die we uitgebreid doorlopen tijdens de training. Zo leg je bestaande middle donor activiteiten onder de loep en krijg je een leidraad voor een optimaal middle donor programma in handen. De training levert je veel praktische informatie op die je direct kunt toepassen in je fondsenwerving.

Wat gaan we doen?
We gaan allereerst in op wat (maar liever nog: wie) een middle donor is. Wat hij of zij verwacht van jouw organisatie. Hoe je de potentiële grote gevers en erflaters identificeert binnen de groep van middle donors. Hoe je het aanpakt om tot een gestructureerd middle donor programma te komen. We doorlopen het scoremodel van de VIP-methode om tot actiepunten te komen. Wat je verder van de dag kunt verwachten? Veel voorbeelden, interactie en praktische tools die je helpen om meteen de volgende dag aan de slag te kunnen.

Leerdoelen van de training
• een hoger rendement kan behalen uit middle donors.
• een sterke en meer inhoudelijke band kan opbouwen met donateurs.
• leads genereert voor de werving van grote giften en nalatenschappen.

Wie geeft de training?
De training wordt gegeven door onze expert Hans Broodman. Hans heeft in de afgelopen jaren veel middle donor programma’s opgezet en flink laten renderen. Daarnaast weet Hans als geen ander wat grote gevers beweegt en dus wat je moet doen (en laten) om je middle donor programma in te zetten als instrument om major donors te ontdekken.