09 okt 10:00 uur - 11:00 uur Overzicht

online bijeenkomst over de CBF Erkenning en totstandkoming van de normen uitsluitend bedoeld voor leden

Graag nodigen we alle leden van NLFL uit voor een online bijeenkomst via Zoom op vrijdag 9 oktober 2020 van 10:00 uur tot 11:00 uur over de Erkenning van het CBF en de totstandkoming van de normen. Uit het korte onderzoek dat we onlangs hebben gehouden onder Nederland Filantropieland leden, kwam naar voren dat er vragen zijn over de Erkenning en over de bijbehorende normen, aanvraagprocedure en kosten.

Erkenningsregeling Goede Doelen
Auditors Rita Meijer en Gerjob Lootens van het CBF geven uitleg over de Erkenning; waarom is dit een kwaliteitsstandaard waar je trots op mag zijn? Met een Erkenning laten goede doelen zien dat zij de zaken op orde hebben en transparant zijn over de bestedingen en over de bereikte resultaten. De donateur weet dan dat zijn/haar donatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld. Dat stelt gerust. Niet voor niets vragen steeds meer (professionele) gevers om de Erkenning en wordt de Erkenning steeds belangrijker in de belangenbehartiging. Het CBF geeft inzage in hoe ze de kosten en de administratieve last zo laag mogelijk houden voor kleinere organisaties.

De normen
De normen in de Erkenningsregeling gaan niet alleen over kosten en bestedingen, maar ook over goed bestuur, integriteit en impact. Ze zijn door de sector zelf ontwikkeld en door de onafhankelijke Commissie Normstelling vastgesteld. Bij de totstandkoming van de normen zijn destijds naast individuele goede doelen, ook externe deskundigen, wetenschappers en vertegenwoordigers van donateurs en het publiek betrokken geweest. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd waarom het CBF-keurmerk destijds veranderd is in de Erkenning, hoe de Commissie Normstelling te werk gaat en welke aanpassingen we nog beogen binnen de regeling.

Vragen en deelnemen
We geven tussentijds vooral ruimte voor vragen en opmerkingen van de deelnemers. Alle feedback vanuit jouw organisatie over het wel of niet aanvragen vinden we waardevol.

Deelnemen aan deze Zoom kan door een mail naar aanmelden@goededoelennederland.nl te sturen. Je ontvangt vervolgens een bevestiging van je deelname met de link.

Save the date
Op vrijdag 6 november organiseren we een werksessie waarin leden van Nederland Filantropieland, die overwegen of besloten hebben om de Erkenning aan te vragen, de benodigde documenten binnen A of B categorie voorbereiden (jaarlijkse baten tot resp. 100.000 of 500.000 euro). Je wordt daarin begeleid door een auditor van het CBF en twee deskundigen die alles weten over verslaglegging en governance. Aan het einde van deze werksessie heb je als deelnemer voldoende kennis en informatie om de aanvraag bij het CBF te voltooien. Binnenkort ontvang je hiervoor de uitnodiging.