Open Avond van Hogeschool Windesheim

Woensdag 10 januari a.s. organiseert hogeschool Windesheim te Zwolle een Open Avond voor belangstellenden. Een breed scala aan cursussen en (deeltijd-)opleidingen presenteert zich die avond aan het publiek. Ook zal het cursusaanbod Fundraising Grantmaking & Sponsoring (FG&S) die avond aan een aantal cursisten die recent succesvol hebben deelgenomen de behaalde certificaten FG&S uitreiken. 

In 2018 is Windesheim opnieuw voornemens het cursusprogramma FG&S aan te bieden. Gedurende de maanden september tot en met november 2018 kunnen cursisten de zes modulen FG&S volgen.
“Zoals bekend staat het Windesheim FG&S-programma als een huis. Met name dank zij de grote inbreng in het programma van vele kopstukken uit de filantropische sector. Ook het werken met relatief niet al te grote groepen – waardoor interactie tussen cursist en docent gewaarborgd is – draagt bij aan een maximaal leerrendement voor de cursist en de deelnemende organisaties”, aldus projectleider FG&S Bert Sleijster.

Bezoekers aan de Open Avond van hogeschool Windesheim zijn welkom op woensdag 10 januari a.s. vanaf 19.00 uur.

Wilt u meer info over de Open Avond en weten hoe u zich kunt aanmelden?

Zie de website van Windesheim:

https://www.windesheim.nl/werk-en-studie/voorlichting/open-avond/

U leest meer over het cursusaanbod Fundraising Grantmaking & Sponsoring op: www.windesheim.nl/fgs