14 nov 16:00 uur - 20.00 uur Overzicht

Presentatie Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector

“De culturele sector is een bijzondere sector en kunst en cultuur zijn essentieel voor onze samenleving. Maar de waarde die de sector creëert, komt lang niet altijd bij de makers terecht. De sector moet daarom nu in actie komen, waar nodig samen met de overheid.”  (Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER)

In 2016 kreeg Kunsten ’92 van minister Bussemaker de opdracht om met alle relevante betrokkenen een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector op te stellen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan deze arbeidsmarktagenda. Hierin staan actiepunten voor het arbeidsmarktbeleid van de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. De agenda richt zich op de uitvoering door de sector zelf en is aanvullend op het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur.

De uitvoering van de agenda heeft tot doel de arbeidsmarktpositie van werkenden in de creatieve sector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland.

14 NOVEMBER PRESENTATIE ARBEIDSMARKTAGENDA (16.00-17.45 uur)

> Opening door dagvoorzitter Erik Akkermans
> Inleiding door prof.dr. Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht, kroonlid SER en voorzitter commissie advies ‘Passie Gewaardeerd’
> Toelichting op de agenda: Wat staat erin en hoe gaan we ermee verder?
> Overhandiging Arbeidsmarktagenda door Jan Zoet, voorzitter Kunsten ’92. Minister Ingrid van Engelshoven, in wiens opdracht deze agenda tot stand is gekomen, is uitgenodigd om de agenda in ontvangst te nemen.

WERKDINER (18.15 – 20.00 uur)

Tijdens het informele werkdiner gaat u in gesprek over de uitvoering van de agenda aan de hand van de verschillende thema’s van de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Dinsdag 14 november 2017
Tijd: 15.30-20.00 uur
Locatie: Rode Olifant, Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag

LET OP: Er is zeer beperkte parkeergelegenheid bij de Rode Olifant. Komt u met de auto? U kunt uw auto parkeren bij het Malieveld.