14 sep Overzicht

Ronde Tafel Vermogensbeheer 3.0 (invites only)

Nu de rente op spaarrekeningen naar een historisch dieptepunt duikt is er ruimte om van gedachten te wisselen over andere manieren om vermogen van je organisatie te laten renderen. ING Nederland nodigt directie- en bestuursleden (of anderen direct betrokken bij vermogensbeheer) van bij Nederland Filantropieland aangesloten non-profit organisaties uit om tijdens een ronde-tafel gesprek hierover met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij is uiteraard ook aandacht voor het spanningsveld tussen (al dan niet risicovol) ondernemen met geld van de donateur en verantwoording.