18 nov 15:00 uur - 17:30 uur Overzicht

Rondetafelgesprek: What’s Happening Online extern

Waar de online wereld voor vooral de jongere generaties geen geheimen meer kent, is dat voor veel 70-plussers een heel ander verhaal. Zij gebruiken hun mobiel om te bellen, voor sms en Whatsapp en pakken sneller de tablet of computer voor online bankieren, online winkelen of voor social media. Ze willen graag meegaan met de tijd, maar voelen zich onzeker over het betalen van facturen via internet en het accepteren van al die cookies.

Onwetendheid over de online risico’s, het gebruik van cookies en wat te doen bij ontvangst van phishing-e-mails maakt de 70-plusser terughoudender over de online wereld. Bindinc. vroeg Ruigrok Netpanel om in hun jaarlijkse What’s Happening Online-onderzoek in te zoomen op deze specifieke 70-plusdoelgroep. Om zo te weten te komen hoe intensief ze hun smartphone gebruiken, op welke social media ze zitten, of ze online winkelen, en wat hun zorgen zijn over privacy en veiligheid. Ruigrok NetPanel zal de uitkomsten van het onderzoek presenteren en hierbij specifiek ingaan op deze doelgroep. Daarna zal Marit Klooster, directeur van Ruigrok NetPanel, het rondetafelgesprek leiden, waarin we in gesprek gaan over de kansen die er zijn voor goede doelen om via de online weg fondsen te werven en donateurs te boeien en te binden.

Helaas is deze bijeenkomst vol en de inschrijving gesloten. Voor vragen kun je contact opnemen via Marchel.snoei@bindinc.nl.