09 nov inloop vanaf 14:30 uur Overzicht

Kijkje in de keuken van … de Brandwonden Stichting (leden only)

In dit bijzondere Kijkje in de Keuken van… maken we kennis met de Brandwonden Stichting.

Marijne Landman (coördinator marketing en relatiemanagement) neemt ons mee in het ontstaan, de doelstellingen en activiteiten van de stichting. En dat brengt ons tot het thema van dit kijkje: hoe combineer je doelbesteding en fondsenwerving?

Met het oog op preventie verkoopt de Brandwondenstichting bijvoorbeeld diverse producten (rookmelders en brandblussers). Hoe koppel je dat nu aan een geefvraag voor het verdere werk van de stichting? Hoe gaan die twee hand en hand en waar loop je dan tegenaan? In dit kijkje vertelt Marijne ons niet alleen over de succesverhalen uit het verleden maar is ze ook benieuwd te horen naar jullie mening en ervaringen. En last but not least mogen we daarna een kijkje nemen in het onderzoekslab. In de strijd tegen littekens wordt veel onderzoek gedaan. Tijdens deze rondleiding krijgen we het verhaal te horen van de wetenschappers die zich in zetten voor deze strijd.  Kortom: een kijkje met veel kennisuitwisseling en inspiratie!

Aanmelden

Log in met je NLFL-account en vervolgens kun je heel eenvoudig bovenaan deze pagina jezelf aanwezig vinken door op ik ben erbij te klikken. Zien jouw vrienden en collega’s meteen dat jij ook van de partij bent. In het geval er meer aanmeldingen zijn dan het maximale aantal deelnemers (30), houden wij een wachtlijst aan. Heb jij je aangemeld en ben je verhinderd, kun je dit tot uiterlijk 7 november aan ons doorgeven door jezelf afwezig te vinken. De Kijkjes in de Keuken van… zijn erg geliefd en wellicht kunnen we iemand anders dan nog blij maken met een plek. Bij niet tijdig afmelden zijn we genoodzaakt 50 euro kosten in rekening te brengen.