Bekostiging Commissie Normstelling en evaluatie stelsel in 2019

Alle erkende organisaties hebben onlangs een factuur ontvangen voor een bijdrage in de kosten van de Commissie Normstelling.Een aantal organisaties heeft contact opgenomen omdat voor hen niet duidelijk was waarom zij deze factuur ontvingen.

Gezien de diverse ontvangen reacties zullen de bij het Erkenningsstelsel betrokken partijen (Goede Doelen Nederland, NLFL, CBF en de Commissie Normstelling) de huidige werkwijze evalueren en de lijn bepalen voor 2019. We zullen de wijze van bekostiging en facturatie voor de Commissie Normstelling in dat kader herzien.

Voor meer informatie, zie deze pagina op de website van de Commissie Normstelling.


Geplaatst/gewijzigd op 18 december 2018