Cijfers precorona jaar 2019 laten stabiel beeld zien

Vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek naar de inkomsten en bestedingen van goede doelen is bij 31 grotere goede doelen gekeken naar de cijfers over 2019.

Goede Doelen Nederland heeft, vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek naar de ontwikkelingen in de inkomsten en bestedingen, bij 31 grotere goede doelen* gekeken naar de cijfers over 2019. De belangrijkste conclusie is dat de gemiddelde cijfers over de afgelopen twee jaar een stabiel beeld laten zien. Uiteraard zijn er onderlinge verschillen.

Inkomsten en doelbesteding stabiel 2019
De 31 goede doelen (inkomen > 20 miljoen euro) hebben in 2019 bijna 8% (bijna € 121 miljoen) meer besteed aan de maatschappelijke doelen dan in 2018. De omvang van de doelbesteding (totaal € 1,65 miljard), in verhouding tot de totale bestedingen, ligt op 89%. Dit is gelijk aan 2018. Ook is de verdeling van de doelbesteding naar de verschillende activiteiten ongeveer gelijk gebleven. Verreweg het grootste deel van de inkomsten wordt besteed aan directe dienst- en hulpverlening en maakt 70% van de totale doelbesteding uit. De besteding aan onderzoek is toegenomen met 35%. Dit percentage wordt echter veroorzaakt door één goed doel. Laten we dit goede doel buiten beschouwing, dan is er sprake van een daling van 9%.

De totale inkomsten van de 31 onderzochte goede doelen bedragen bijna  € 1,8 miljard, en zijn ten opzichte van 2018 met 2,2% gestegen. Inkomsten uit giften en donaties maken 21% van de totale inkomsten uit en zijn daarmee, na subsidies, de grootste bron van inkomsten voor deze goede doelen. Deze inkomsten zijn gestegen met ruim € 11 miljoen en dat is een stijging van 3,2% ten opzichte van 2018. Bij de inkomsten uit nalatenschappen is een stijging van 11,5 % te zien, maar wordt vooral veroorzaakt door één van de deelnemende goede doelen. Laten we dit goede doel buiten beschouwing, dan is de toename 1,34%. Bij de helft van de goede doelen is er sprake van een stijging van inkomsten uit nalatenschappen. Dit geldt ook voor de toename van 4,9% bij de inkomsten uit subsidies. 50% van deze goede doelen heeft meer inkomsten uit subsidies gekregen.

Jaarlijkse sectoronderzoek in oktober beschikbaar
Dit onderzoek onder 31 grotere leden is een voorpublicatie van het jaarlijkse sectoronderzoek van Goede Doelen Nederland. In oktober worden deze resultaten gepubliceerd in ons jaarlijkse rapport ‘Feiten en cijfers’. Omdat de gevolgen van de coronacrisis voor het werk en de inkomsten van goede doelen pas met ingang van  2020 zichtbaar zullen worden, zal het jaar 2020 een ander beeld geven. Om hier zicht op te krijgen, hebben we onze leden gevraagd naar een eindejaar prognose van de doelbesteding en inkomsten. De resultaten hiervan worden met de resultaten van het sectoronderzoek in oktober gepresenteerd.

*Het betreft cijfers (totalen in overzicht) van goede doelen met inkomsten van meer dan € 20 miljoen per jaar.


Geplaatst/gewijzigd op 10 september 2020