Commissie Normstelling voor dummies

Een belangrijk kenmerk van de nieuwe Erkenningsregeling, die in de plaats is gekomen van de eerdere keurmerken, is de scheiding van het stellen van de normen enerzijds en het toezicht houden op die normen. Toezicht wordt uitgevoerd door het CBF, maar voor de normstelling is een nieuwe, onafhankelijke commissie…

Je moet (gratis) gastlid of betalend lid zijn om de rest van deze pagina te kunnen bekijken. Ben je al ingelogd als gastlid, dan is deze content exclusief gereserveerd voor betalende leden. of informeer jezelf hier over de mogelijkheden van een lidmaatschap.