Corporate Foundations en fondsenwervers: er valt nog veel van elkaar te leren

Het aantal bedrijfsfondsen is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Ook het aantal medewerkers dat via een bedrijfsfonds vrijwilligerswerk doet is het afgelopen decennium minstens verdubbeld, schat spreker Lonneke Roza (foto), onderzoeker aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit en een van de grootste experts op het gebied…

Je moet (gratis) gastlid of betalend lid zijn om de rest van deze pagina te kunnen bekijken. Ben je al ingelogd als gastlid, dan is deze content exclusief gereserveerd voor betalende leden. of informeer jezelf hier over de mogelijkheden van een lidmaatschap.