De leukste baantjes vind je bij Nederland Filantropieland

Wat zijn zoal de vacatures voor het moment? We noemen er een paar.

  1. Programmaleiders. Voor de Webinars zijn we op zoek naar versterking bij de programmaleiding. IN 2016 was er gemiddeld maandelijks een Webinar. In 2017 gaan we dat minstens met ca. 50% opvoeren, maar daarnaast komen er online-leerlijnen. Dat zijn vier tot zes verdiepende Webinars per onderwerp, van een of meer inleiders. Bijvoorbeeld over institutionele fondsenwerving, nalatenschappen, online fondsenwerving of voor startende fondsenwervers. Hiervoor zoeken we per leerlijn een coördinator, die ervoor zorgt dat het een samenhangend geheel wordt, er een kop en een staart aan zit, het van kwalitatief hoog niveau is en er een of meer inleiders zijn die het verzorgen. Vaak hebben we al namen van mensen die het willen verzorgen, maar er moet iets van leiderschap boven komen zodat de inleiders zich vooral op de inhoud kunnen richten.
  2. Knowledge champs(KC). Als je naar het kenniscentrum gaat op het platform zie je allerlei rubrieken. Het zijn er zo’n zestig. Het worden er meer. Elk rubriek heeft een eigen KC. Die zorgt ervoor dat de rubriek up to date is, er interessante content op staat (Whitepapers e.d.) en de meest voor de hand liggende vragen worden beantwoord en er url’s zijn naar interessante websites of documenten. Van de zestig rubrieken zijn er momenteel zo’n 30 gecoverd op het moment. Soms zitten op een rubriek twee mensen, doen ze het samen. Een klusje dat je lekker zelfstandig vanuit huis kunt doen. Je krijgt een inlog en een handleiding. Lijkt het je iets geef ons dan aan naar welke rubriek(en) jouw voorkeur uitgaat, dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn.
  3. Forum moderator. Op het forum zullen vragen worden gesteld. Dat vraagt moderatie. Men stelt de vraag in de verkeerde rubriek, dan moet die worden omgezet. Soms wordt een vraag door niemand beantwoord, dan zou die even doorgestuurd kunnen worden naar een KC. Maar er moet sowieso nagedacht worden over het managen van het forum.
  4. Community manager opleiders. De marketing van de opleiders (universiteiten, hogescholen) waarmee we samenwerken kan beslist beter. Hun opleidingen zijn lag niet bij iedereen bekend. Daarom presenteren wij ze nu op het platform. We hebben de info er nu wel op staant, maar dat kan altijd beter. De Community manager opleiders zorgt ervoor dat de presentatie en info up to date is en neemt initiatieven om waar mogelijk verbeteringen door te voeren.
  5. Lid van een bestuurscommissie. Er zijn drie bestuurscommissies. Rond onze hoofdthema’s Ontmoeten, Ontwikkelen en Vertegenwoordigen. Deze commissies kunnen altijd versterking gebruiken. We brengen je graag in contact met de voorzitters van de commissie van jouw voorkeur. Bel ons gerust voor meer info.
  6. Community manager Lidorganisaties. De basis van Nederland Filantropieland zijn individuele lidmaatschappen. Maar personen nemen wel geregeld hun organisatie mee naar NLFL. Dan wordt dat een lidorganisatie. Nederland Filantropieland faciliteert themabijeenkomsten voor lidorganisaties, vertegenwoordigt deze organisaties bij regelgeving en ze genieten de voordelen van onze collectieve inkooparrangementen. Die groep van lidorganisaties, en subgroepen daarbinnen, worden begeleid en ondersteunt vanuit Nederland Filantropieland. Qua visie op die groep, activiteiten, afstemming, de agenda, etc. Is zo’n rol iets voor jou? Bel ons!
  7. Lid Ledenraad. Dit speelt pas in 2017. Dan komen er nieuwe verkiezingen. De leden kiezen dan vijf nieuwe leden, zodat alle zetels weer zijn bezet. Hoe meer denkkracht hoe beter. De ledenraad is ook het hoogste orgaan van de vereniging. In de praktijk werken bestuur en ledenraad nauw en collegiaal samen, vergaderen tweemaal per jaar samen, eenmaal voor beleidsontwikkeling, eenmaal voor evaluatie. Maar daarnaast hebben ze natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid en takenpakket. Beiden organen hebben een duidelijk meewerkend karakter dat past bij een organisatie die sterk groeit (niet praten, maar doen; niet blijven hangen bij het Why, maar vooral doorgaan naar het What en How). Spreekt onze taal en de dynamiek je aan, neem dan contact met ons op. We hebben je er echt graag bij.

Afijn, zo zijn er tal van mogelijkheden. Als jouw droombaan er nou niet bijstaat,  heb je mogelijk zelf wel ideeën of beschik je over een mooie competentie die je graag wilt inzetten. We kunnen natuurlijk ook van daaruit kijken naar jouw bijdrage. Nederland Filantropieland zal sterk groeien de komende jaren. We zijn inmiddels met zo’n kleine honderd vrijwilligers. Dat aantal neemt gestaag toe. Echt een club in ontwikkeling. Platte structuur. Informeel georganiseerd. Open agenda. Energieke sfeer.

Bekijk bovenstaande functies eens op je gemak en bel Hanneke (06 31 79 92 72) of Fons (06 54 70 85 78) als je erover wilt doorpraten. Oh ja, bellen met goede ideeën of mooie verhalen mag je overigens sowieso altijd.