Doe mee aan het “Groot nationaal behoefteonderzoek kennisontwikkeling & opleidingen filantropie 2016”!

In slechts 20 minuten help je ons, jezelf en de sector verder. Filantropie ontwikkelt zich door de jaren heen meer en meer tot een vakgebied. Volg deze link naar een vragenlijst naar kennisontwikkeling en opleidingsbehoeften in de filantropische sector. Dit onderzoek, een initiatief van het Overleg Opleidingen Filantropie*, heeft tot doel beter zicht te krijgen op:

  • de mate waarin mensen, die actief zijn binnen filantropische organisaties, zich voldoende toegerust achten hun werkzaamheden vakbekwaam te verrichten
  • welke kennis- en opleidingswensen er leven om de persoonlijke vakbekwaamheid te verhogen
  • welke strategie organisaties volgen als zij kennis nodig hebben

Met de uitkomsten van het onderzoek gaan de verschillende deelnemende brancheverenigingen en opleiders werken aan een kennis- en opleidingsaanbod dat beter aansluit op de gesignaleerde wensen. Onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar tot personen.

Het onderzoek wordt breed uitgezet onder de achterban van de deelnemende brancheverenigingen filantropie en zal worden verspreid via veel gebruikte (social) media binnen de filantropie.

(*) Het Overleg Opleidingen Filantropie is een initiatief van Nederland Filantropieland. Het overleg waar GDN, NOV, FIN, Windesheim, ECSP en VU aan deelnemen staat onder vakkundige leiding van Guus Kramer, directeur van de Maatschappelijke Alliantie.

Geplaatst/gewijzigd op 12 januari 2017