Dutch Days ISTR: ga meer verbinden met achterban op het ‘waarom’!

De goede doelenpraktijk houdt nog steeds maar beperkt rekening met (de veranderende houding bij) de achterban. Met die conclusie ging Baukje Stam weg na de tweede ‘Dutch Day’ op 11 en 12 juli, de Nederlandse ‘plug in’ tijdens de internationale ISTR-conferentie op de VU in Amsterdam. De vragen die opgeworpen werden door de VU die dag, waren: wie is die nieuwe generatie filantropen, wie geven er via hun testament en wie zijn toch die doe-het-zelvers in ontwikkelingshulp? 

Waarom verandering?
Tien tot vijftien jaar geleden was het (met enige coulance) nog wel te begrijpen dat goede doelen niet zo bezig waren met de motieven van de achterban. De inkomsten én aantallen donateurs stegen jaarlijks alleen al door inzet van eenvoudige technieken. Anno nu zou je toch denken dat er wel degelijk aanleiding is om te veranderen. Enkele conclusies uit Geven in Nederland 2017: 1. Het algemene vertrouwen in goede doelenorganisaties neemt verder af; 2. De geefbereidheid bij fondsenwervingsacties is sterk verminderd; 3. Fondsenwerving is minder effectief geworden: goede doelenorganisaties bereiken sinds 2001 een steeds kleiner deel van de huishoudens; 4. De vrijgevigheid van Nederland, gemeten in het percentage van het bruto binnenlands product dat aan filantropie wordt besteed, is in de afgelopen twintig jaar duidelijk afgenomen. René Bekkers vraagt zich richting de fondsenwervers in zijn lezing aan het einde van de ISTR conferentie openlijk af: welke effecten hebben jouw wervingsmethoden op de motivatie van de donor?

Kleine stapjes
Die inzichten uit Geven in Nederland zijn weliswaar verontrustend, maar merkt het goede doel het zelf al echt in de portemonnee? Als we kijken naar de cijfers die de Volkskrant op een rijtje zette (over 2016) snap je wel dat het allemaal niet zo’n vaart loopt met die verandering…. De door Theo Schuyt gedoopte Gouden Eeuw van de Filantropie is een feit: nalatenschappen redden jaar na jaar bij veel goede doelen de begroting. Het is daarom begrijpelijk dat zo’n honderd goede doelen meedoen aan de collectieve nalatencampagne Toegift. Dat is op zich een knappe prestatie. We kregen een aardig inkijkje in de campagne en de werkwijze tijdens ISTR (verzorgd door Marjolein Bank van de Dierenbescherming en Eric van Leeuwen van de Hartstichting). Ze schetsen een mooie ontwikkeling in de sector: die van samenwerking én met een insteek op een positieve boodschap over hoe je idealen kunt laten voortleven.

Lees hier het volledige artikel.


Geplaatst/gewijzigd op 20 juli 2018