Fons van Rooij wil ‘ruim baan voor filantropie’ nu ook vanuit de politiek

Nederland Filantropieland-voorzitter Fons van Rooij gaat nu ook binnen de politiek een sterk pleidooi houden voor filantropie. Van Rooij werd recent benoemd als lid van het hoofdbestuur van de VVD met de portefeuille leden- en fondsenwerving. Hij sprak daarover onlangs het voorjaarscongres van de partij toe en wil dat de VVD al het mogelijke doet om de filantropie te bevorderen. Hij ziet de VVD als de partij die van nature deze rol zou moeten willen vervullen.

Sterk pleidooi binnen VVD voor de filantropie

Kersvers hoofdbestuurslid van de VVD, Fons van Rooij, bepleit een filantropieagenda binnen zijn partij. Onder het motto ‘ruim baan voor de filantropie’ motiveerde hij zijn bestuurslidmaatschap met een persoonlijke ambitie. Van Rooij gaf aan de functie ook in het bijzonder te hebben geambieerd omdat hij binnen de VVD pleitbezorger en ambassadeur wil zijn van de filantropie in Nederland. Sterker nog, hij wil dat de VVD de partij wordt die al het mogelijke doet om de filantropie te bevorderen. De leer van het liberalisme en de filantropie gaan immers hand in hand, stelt hij. Dagelijks staan er gedreven mensen op in Nederland die de omstandigheden in hun wijk, stad of land willen verbeteren. Dat zijn mensen -steeds meer mensen- die niet chagrijnig kijken naar Den Haag, ook niet om subsidie vragen, maar vanuit een positieve en persoonlijke levenshouding de handen uit de mouwen steken om samen met anderen maatschappelijke winst te realiseren. Ondernemende particulieren, ze doen het niet zelden onbezoldigd en met veel plezier. Daar moet de politiek zich vooral niet mee willen bemoeien en -sterker nog – die moet helpen alle denkbare obstakels te slechten. Ruim baan voor een gezond filantropieklimaat, ruim baan voor het particulier initiatief. Hij ziet de VVD als de partij die van nature deze rol zou moeten willen vervullen. Het past haar als een goeie jas.

Verdubbeling aantal leden

Van Rooij neemt de portefeuille leden- en fondsenwerving onder zijn hoede. De voorzitter van de VVD, Christianne van der Wal, zei op het met zevenhonderd leden zeer drukbezocht voorjaarscongres van de VVD, dat het de ambitie is, als onderdeel van haar vernieuwingsagenda, om in de komende drie jaar het aantal leden te verdubbelen tot zestigduizend. Daarvoor is een buitengewoon grote inspanning nodig.

In zijn speech zocht Van Rooij de vergelijking tussen de VVD en het goede -niet van subsidies afhankelijke- doel. Volgens hem zijn er meer overeenkomsten dan verschillen. De volledige afhankelijkheid -ook qua inkomsten- van publiek draagvlak, de vele vrijwilligers die de partij vorm geven, de maatschappelijke relevantie, de gemeenschappelijke ideologie en het gezamenlijke maatschappijbeeld dat een flink publiek al vele jaren sterk aanspreekt, onderstrepen die overeenkomsten.

Het leek hem dan ook niet meer dan logisch voor de ambitieuze ledenwerving een voorbeeld te nemen aan de meest succesvolle goede doelen van Nederland, dat zijn stuk voor stuk organisaties die hebben gekozen voor een gezonde mix van professionele marketing en het lef om te investeren. Ontbreekt het lef om voldoende geld uit te geven dan kies je automatisch voor krimp van draagvlak, zo was zijn stelling. Daar is niemand bij gebaat, in het minst de kiezer. Meer leden betekent meer geld en een grotere pool om talent uit te selecteren en op te leiden tot betere politici. Goed doen gaat niet zonder goede marketing en eigentijds


Geplaatst/gewijzigd op 4 juni 2018