Wet Bescherming Persoonsgegevens

Maker
Onderwerp
Esther Arp

‘s Heeren Loo Zorggroep is de grootste zorgorganisatie in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. Gelieerd aan ‘s Heeren Loo Zorggroep is de landelijke Stichting Vrienden van ‘s Heeren Loo.
Is het volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens toelaatbaar om familieleden van clienten en oud-werknemers van ‘s Heeren Loo Zorggroep te benaderen voor donateurschap of een bijdrage aan de Stichting Vrienden? En nieuwe donateurs/giftgevers vervolgens registreren in een aparte database?

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven. Klik hier om in te loggen