Wet Bescherming Persoonsgegevens

Maker
Onderwerp
Esther ArpEsther Arp

‘s Heeren Loo Zorggroep is de grootste zorgorganisatie in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. Gelieerd aan ‘s Heeren Loo Zorggroep is de landelijke Stichting Vrienden van ‘s Heeren Loo.
Is het volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens toelaatbaar om familieleden van clienten en oud-werknemers van ‘s Heeren Loo Zorggroep te benaderen voor donateurschap of een bijdrage aan de Stichting Vrienden? En nieuwe donateurs/giftgevers vervolgens registreren in een aparte database?

Auteur
Reacties
Inez KosterInez Koster

Hoi Esther!

Namens Ifunds geef ik graag antwoord op jouw vragen: Ja, ‘s Heeren Loo Zorggroep mag op eigen titel haar relaties informeren over zaken die voor haar belangrijk zijn, dus ook over het bestaan van Stichting Vrienden van ‘s Heeren Loo. ‘s Heeren Loo Zorggroep mag deze stichting uit eigen naam van harte aanbevelen aan haar relaties en zelfs een oproep doen tot het steunen van de stichting (met een structureel donateurschap of via een eenmalige gift). Als de relaties reageren op de aanbeveling van ‘s Heeren Loo Zorggroep en bijvoorbeeld een gift doen aan Stichting Vrienden van ‘s Heeren Loo, zijn ze vanaf dat moment een relatie aangegaan met de stichting, onder de voorwaarden die daarbij vermeld zullen worden. Op dat moment mogen de gegevens die dan – door Stichting Vrienden van ‘s Heeren Loo zelf – verzameld zijn, opgenomen worden in de database van de stichting. Je hebt dus inderdaad twee aparte database nodig, met eigen privacy regels.

Het is belangrijk dat Stichting Vrienden van ‘s Heeren Loo haar eigen gegevens verzamelt. Het uitwisselen van gegevens tussen de twee instellingen mag niet. ‘s Heeren Loo Zorggroep mag dus wel haar achterban informeren over Stichting Vrienden van ‘s Heeren Loo, maar niet een bestand met haar relaties aan de stichting overhandigen. In basis mogen nooit, zonder uitdrukkelijke en expliciete toestemming van de betreffende relaties, gegevens van die relaties ter beschikking gesteld worden aan derden.

Voor informatie over verdere privacy issues of vragen over de Wet Bescherming Persoonsgegevens kun je terecht op de site van de DDMA. Wil je meer weten over het effectief en efficiënt inrichten van de databases van de Zorggroep en/of de Stichting, dan help ik je graag verder: inez.koster@ifunds.nl of 06 – 2564 3773

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.