Geef feedback op onze Beta-versie

Gedragscode

De gedragscode van Nederland Filantropieland is te lezen via deze link.

Als eerst stap in het nieuw te ontwikkelen validatiestelsel heeft de sector een nieuwe gedragscode geschreven die vanaf januari 2015 voor alle bij Nederland Filantropieland aangesloten leden effectief is. Naast algemene uitgangspunten (kernwaarden) en best practices (minimumeisen en aanbevelingen) bevat deze code aparte paragrafen voor fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en kerken.

Deze code vervangt de bestaande codes voor fondsenwervende instellingen en moet gezien worden in samenhang met het erkenningsstelsel voor fondsenwervende instellingen (vanaf 1 januari 2016 in werking).

Alle leden onderschrijven de gedragscode en richtlijnen van Nederland Filantropieland.

Het bestuur van het Nederland Filantropieland heeft statutair de mogelijkheid om leden die zich niet aan de code houden te royeren als lid. Mocht je een klacht willen indienen over een van onze leden dan kun je je schriftelijk wenden tot de directie.