Gedragscode

Vanaf januari 2015 is de SBF code goed bestuur voor alle bij Nederland Filantropieland aangesloten organisatieleden effectief. Naast algemene uitgangspunten (kernwaarden) en best practices (minimumeisen en aanbevelingen) bevat deze code aparte paragrafen voor fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en kerken. Deze code vervangt de bestaande codes voor fondsenwervende instellingen en moet gezien worden in samenhang met het erkenningsstelsel voor fondsenwervende instellingen (vanaf 1 januari 2016 in werking).

De gedragscode is te downloaden via deze link.

Naast deze code heeft Nederland Filantropieland een aantal richtlijnen w.o. de Richtlijn werving Nalatenschappen ontwikkeld. Leden van Nederland Filantropieland onderschrijven tevens deze richtlijnen.

Het bestuur van Nederland Filantropieland heeft statutair de mogelijkheid om leden die zich niet aan de code houden te royeren als lid. Mocht je een klacht willen indienen over een van onze leden dan kun je je schriftelijk wenden tot de directie.