H-a-h-werving Erkende Goede Doelen voortaan collectief gepland in Wervingsrooster

Amsterdam, 26 april 2019 – Vanaf 1 mei 2019 gaan alle leden van Goede Doelen Nederland die aan huis-aan-huis-werving doen gebruik maken van het Wervingsrooster. Het Wervingsrooster reguleert en limiteert de werving aan de deur, borgt de kwaliteit van de werving en geeft het publiek en gemeenten inzicht wie, wanneer, waar aan de deur komt. Dit Wervingsrooster is een initiatief van de brancheverenigingen Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland, Vereniging Direct Dialogue Donateurwerving Nederland en toezichthouder CBF.

Consumenten kunnen in het Wervingsrooster per week nagaan of er in hun buurt activiteiten voor werving zijn gepland, en zo ja door welke organisatie. Gemeenten kunnen zich bij de vergunningverlening baseren op het Wervingsrooster. De uitgangspunten voor het Wervingsrooster huis-aan-huis zijn: kwaliteitsbeleid ten aanzien van de werving, verduurzaming van het direct dialogue-kanaal, een gelijk speelveld voor alle wervingsbureaus en gelijke kansen voor alle Erkende Goede Doelen. Zo is er een gedragscode voor werving huis-aan-huis opgesteld en worden er onder meer minimumeisen gesteld aan de scholing van wervers.

Deelname door CBF-Erkende Goede Doelen
Met ingang van 1 mei 2019 werken alle leden van Goede Doelen Nederland die aan huis-aan-huis-werving doen verplicht met het Wervingsrooster. Dit is 25 april 2019 besloten tijdens de ledenvergadering van Goede Doelen Nederland.[1] Het Wervingsrooster is, naast het Collecterooster en de Erkenningsregeling, een belangrijke vervolgstap in de zelfregulering van de sector. Leden van Nederland Filantropieland die gebruik maken van de wervingsmethode huis-aan-huis en de leden van Vereniging DDDN werken al langer verplicht met het wervingsrooster.

Initiatiefnemers
Het Wervingsrooster is een initiatief van Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en Vereniging Direct Dialogue Donateurwerving Nederland. Toezichthouder CBF en Stichting Collecteplan hebben beide een adviserende rol. Informatie over het Wervingsrooster is, net als over het Collecterooster, beschikbaar voor zowel het publiek als gemeenten via de website www.geefgerust.nl. Alle goededoelenorganisaties in het Wervingsrooster zijn getoetst en erkend door toezichthouder CBF. Het streven is om na een evaluatie aan de Commissie Normstelling te vragen de verplichte deelname aan het Wervingsrooster in de Erkenningsregeling op te nemen.

[1] Organisaties die vanwege een nog lopend contract niet kunnen deelnemen aan het Wervingsrooster zijn voor de looptijd van dat contract vrijgesteld van de verplichting.


Geplaatst/gewijzigd op 29 april 2019