Doe ook mee aan onderzoek ‘Fondsenwerving Nederland’

Vandaag start een grootschalig en vergelijkend onderzoek naar de fondsenwervende activiteiten in België en Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door HO Gent in samenwerking met Hogeschool Windesheim onder auspiciën van Nederland Filantropieland. De uitkomsten en verworven inzichten worden met de sector gedeeld.

Alle kennis die we kunnen verzamelen over dit onderwerp helpt ons te anticiperen op de ontwikkelingen van ons vak. Doe mee! Vanaf vandaag kunnen alle Nederlandse fondsenwervers bijdragen aan het onderzoek, dat de komende twee weken uitgevoerd zal worden.

Volg deze link om jouw bijdrage te leveren! Het kost je zo’n 15 minuten om de hele vragenlijst in te vullen.

Deelnemers ontvangen als eerste – vóór publicatie van het eindrapport medio 2018 – de resultaten door middel van een ‘sneak preview’.


De vakgroep Fundraising Grantmaking & Sponsoring (FG&S) van hogeschool Windesheim vindt het van belang om, in de dynamische en wedijverende wereld van fondsenwerving, goed zicht te blijven houden op alle ontwikkelingen. Dit onderzoek brengt de meest recente ontwikkelingen in kaart en verschaft inzicht in de organisatie van (particuliere) fondsenwerving binnen de filantropische sector in Nederland.

De Hogeschool Gent voerde eerder dit jaar al een onderzoek uit onder Belgische fondsenwervers, met als doel om alle fondsenwervende activiteiten in kaart te brengen.

 


Geplaatst/gewijzigd op 4 december 2017