Kamerbehandeling wetsvoorstel opt-in telemarketing uitgesteld naar januari

De behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel invoering opt-in telemarketing is vanwege de coronaperikelen al een aantal keren uitgesteld. De verwachting was dat dit wel voor het kerstreces zou plaatvinden. Inmiddels is bekend geworden dat dit wederom is uitgesteld naar de week van 12 januari 2021.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zal ook het amendement aan de orde komen dat afgelopen september door Tweede Kamerlid Palland (CDA) is ingediend. In het amendement  wordt een aanpassing van de wet gevraagd van de door Goede Doelen Nederland bepleite verruiming van de klantrelatie voor goede doelen. Dit omdat volgens Palland de positie van goede doelen hier om vraagt: ‘Goede doelen zijn van groot maatschappelijk belang. Voor hun inkomsten zijn zij in hoge mate afhankelijk van telefonische werving van fondsen en vrijwilligers. Het voorgestelde opt-in systeem beperkt goede doelen in hun mogelijkheden om potentiële donateurs en vrijwilligers te bereiken’, zo staat in de tekst van het amendement.

Zodra de exacte datum van behandeling door de Tweede Kamer bekend is volgt meer informatie.


Geplaatst/gewijzigd op 10 december 2020