Wel of niet beginnen aan nalatenschappenwerving (video)

Uit onderzoek blijkt dat erfenissen en nalatenschappen belangrijker worden als (potentiële) inkomstenbron voor goede doelen. Steeds meer organisaties willen dan ook starten met het werven van nalatenschappen maar hebben onvoldoende kennis om hierover een (strategisch) besluit te nemen. In deze video (opname van een Webinar) staan we uitgebreid stil bij de overwegingen en dilemma’s om tot een goede keus te komen om al dan niet over te gaan tot het duurzaam werven van nalatenschappen. Klik voor de video op op de groene button rechtsonder.


Geplaatst/gewijzigd op 8 november 2016