Wijzigingen Normen Erkenningsregeling per 1 maart 2018

Het afgelopen jaar heeft de Commissie Normstelling een aantal wijzigingen in de Normen Erkenningsregeling voorbereid, die nu doorgevoerd worden. De belangrijkste wijzigingen zijn gericht op het beter aansluiten bij andere regelgeving voor goededoelenorgamsaties. Onderdeel hiervan zijn gesprekken met de Belastingdienst om het toezicht op erkende organisaties en…

Je moet (gratis) gastlid of betalend lid zijn om de rest van deze pagina te kunnen bekijken. Ben je al ingelogd als gastlid, dan is deze content exclusief gereserveerd voor betalende leden. of informeer jezelf hier over de mogelijkheden van een lidmaatschap.