Code Nalaten

Deze Code Nalaten dient als een leidraad voor organisaties die fondsen via nalatenschappen
verwerven dan wel verkrijgen. Deze Code Nalaten is in 2018 opgesteld onder auspiciën van
Nederland Filantropieland en vervangt de ‘Richtlijn Werving Nalatenschappen” (2012). In de
CBF Erkenningsregeling wordt van goede doelen-organisaties verwacht dat zij een aantal
codes en richtlijnen onderschrijven, waaronder die op het gebied van fondsenwerving (norm
6.2.1). Deze code beoogt daarin de werving en communicatie rond nalatenschappen te
regelen.

Utrecht, december 2018

Opgesteld in 2018 door de Commissie Code Nalaten:
Arjen van Ketel (voorzitter), Legacy Fundraising
Theo Hesen (secretaris), Instituut Goed Nalaten
Elly Lont, Wereldnatuurfonds
Jorien Huisman & Eva Kalis, Rijksmuseumfonds
Camille Boyer, KWF
Jan Bart Uildriks, It Fryske Gea
Jochem Miggelbrink, Amsterdams Universiteitsfonds


Geplaatst/gewijzigd op 28 juli 2017