Ik wil een stichting oprichten … hoe doe ik dat?

In Nederland staat het iedereen vrij om fondsen te werven. Doorgaans wordt daarvoor een stichting opgericht. Een stichting heeft geen winstoogmerk: het geld wordt besteed aan het doel waarvoor de stichting is opgericht. Een vereniging oprichten kan ook. Een vereniging heeft leden, die allemaal een stem hebben, een stichting heeft geen leden. Zowel een stichting als een vereniging kan donateurs hebben. Op de website van de Kamer van Koophandel kunt u informatie vinden over de rechtsvormen stichting en vereniging.

Als u in de openbare ruimte wilt gaan fondsen werven (bijvoorbeeld met een collecte), dan moet u meestal een vergunning aanvragen bij de gemeente. Daarvoor is het wel nodig dat er een rechtspersoon is, dus een stichting of vereniging.

Kijk voor meer informatie ook bij: Ik wil een goed doel beginnen … hoe doe ik dat?


Geplaatst/gewijzigd op 13 oktober 2016