Legacy Foresight Monitor 2016: groei nalatenschappen neemt toe

onderzoek-loep-en-diagramOnlangs verscheen het tweede grote nalatenschappenonderzoek in opdracht van 11 vooraanstaande goede doelen door legacy Foresight.  In de laatste 15 jaar zagen de top-100 organisaties hun inkomsten uit nalatenschappen groeien met een gemiddeld van 1,6% per jaar. De jaarlijkse groeicijfers varieerden echter sterk; omhoog in periodes van economische groei en omlaag tijdens recessies. Legacy Foresight heeft een mathematisch model ontwikkeld dat laat zien dat de groei de komende 10 jaar sterker zal zijn dan in het recente verleden, verwacht wordt een groei van 3% per jaar.

In aanvulling op de analyse van de nalatenschappen-inkomsten van goede doelen, voerde legacy Foresight ook een donateursenquête uit naar gedrag en houding ten opzichte van het maken van testamenten en goede doelen. Het onderzoek laat zien dat 7% van de Nederlandse 50-plussers al een testament heeft met een goed doel daarin en dat nog eens 14 % open staat voor het idee om dit te gaan doen. Net als in de UK zijn ook in Nederland mensen zonder kinderen een erg belangrijke doelgroep voor nalatenschappenwervers. In deze groep bleek men veel vaker te willen nalaten aan goede doelen. Opvallend is dat babyboomers meer open staan voor het idee van geven via het testament dan de mensen geboren voor 1945.


Geplaatst/gewijzigd op 21 november 2016