Onderzoeken: Geven in Nederland

Geven In Nederland

Geven in Nederland is een van de belangrijkste onderzoeksprojecten van de werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit. Sinds 1995 wordt het geefgedrag van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goede-doelenloterijen elke twee jaar in kaart gebracht en samengevoegd tot een macro-economisch overzicht. Het gaat dan niet alleen om bijdragen in de vorm van geld en goederen, maar Nederlanders geven ook tijd en inzet in de vorm van vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. Nalatenschappen vormen een belangrijk deel daarvan. van Geven in Nederland onderscheidt 8 maatschappelijke en goede doelen: (1) kerk en levensbeschouwing (religie), (2) gezondheid, (3) internationale hulp, (4) milieu, natuur en dierenbescherming, (5) onderwijs en onderzoek, (6) cultuur, (7) sport en recreatie en (8) maatschappelijke en sociale doelen.

De werkgroep Filantropische Studies brengt de resultaten van het onderzoek tweejaarlijks uit in het boek ‘Geven in Nederland’. Het boek is bestemd voor al diegenen die beleidsmatig of wetenschappelijk geïnteresseerd zijn in de snel groeiende filantropische sector. Inmiddels zijn er negen edities van het boek verschenen.  Daarnaast worden de data van het Geven in Nederland onderzoek gebruikt voor andere nationale en internationale wetenschappelijke en maatschappelijke publicaties.

Het boek ‘Geven In Nederland 2015’ is hier te bestellen. Een samenvatting van de belangrijkste resultaten kun je hier bekijken. Lukt dat niet ga dan naar de website http://www.geveninnederland.nl


Geplaatst/gewijzigd op 24 november 2016