RJ 650 voor fondsenwervende organisaties en de RJK C2 voor kleine fondsenwervende organisaties

Op 11 oktober 2016 zijn de herziene RJ 650 voor fondsenwervende organisaties en de nieuwe richtlijn RJK C2 voor kleine fondsenwervende organisaties gepubliceerd.

Volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving is RJ 650 om een aantal redenen geactualiseerd:

  • In RJ 640 voor Organisaties-zonder-winststreven en de RJ 650 voor Fondsenwervende instellingen waren diverse vergelijkbare bepalingen opgenomen.
  • Er is een erkenningsregeling gepubliceerd die onder meer tot doel heeft te komen tot normering van de financiële verslaggeving van fondsenwervende organisaties.

Er is tevens een nieuwe richtlijn RJk C2 Kleine fondsenwervende organisaties gepubliceerd. In de normen van de erkenningsregeling is de RJ 650 namelijk niet verplicht gesteld voor organisaties in categorie A of B.

De richtlijnen zijn van kracht voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.


Geplaatst/gewijzigd op 24 februari 2017 - bron: Hanneke Lenkens 24.02.2017