Samenwerking Nederland Filantropieland en het NIC

In 2016 is Nederland Filantropieland een samenwerking aangegaan met het NIC (het Nederlands Inkoop Centrum). Doel van deze samenwerking is allereerst om een beter inzicht te krijgen in de mate waarin onze leden hun inkoop al dan niet georganiseerd hebben. Op basis van eerste bevindingen wordt een klein maar kwalitatief onderzoek onder de leden afgenomen om dit scherp te krijgen. De Hogeschool van Rotterdam heeft zich bereid verklaard om het onderzoek op zich te nemen. Vier studenten zijn inmiddels onder begeleiding van het NIC gestart. Uit deze zogenaamde “nul-meting” volgt een advies aan Nederland Filantropieland wat wij zullen gebruiken om onze leden een passend aanbod rondom inkoop te doen. Naar verwachting kunnen de resultaten half 2017 gepubliceerd worden.


Geplaatst/gewijzigd op 13 april 2017