SBF – Code Goed Bestuur

Deze code belichaamt de ambitie van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) om een nieuwe, uniforme standaard voor goed bestuur bij filantropische instellingen te creëren. De code is een weerslag van de wijze waarop de in de SBF deelnemende brancheorganisaties VFI, NLFL (voorheen IF), FIN en CIO denken over de maatschappelijke rol, betekenis en wijze van functioneren van aangesloten filantropische instellingen.


Geplaatst/gewijzigd op 26 november 2016