Statistieken Nalatenschappen

Het CBF verzamelt veel gegevens over inkomsten van goede doelen in allerlei vormen. Nalatenschappen vormen daarin een aparte categorie. Om een idee te krijgen van marktomvang, verschillen per sector, erfenis-inkomsten van collega-goede doelen etc. ga je naar de site http://www.cbf.nl/cijfers/baten-en-lasten/

Het CBF verzamelt alleen gegevens over de €-waarde van erfenissen, niet over aantallen erfenissen en legaten. De waarde van erfenissen wordt vooral bepaalt door de prijzen van onroerend goed en de koerswaarde van aandelen en is daarmee conjunctuurgevoelig. Het aantal erfenissen wordt vooral bepaald door sterftecijfers en vertonen al heel lang een gestaag oplopende lijn.

Het CBF verzamelt gegevens van de traditionele goede doelensector. Dat betekent dat kerken, universiteiten, onderzoeksinstellingen, culturele instellingen etc. hierin niet meegenomen worden. Waarschijnlijk betekent dit dat het CBF ongeveer de helft van de waarde registreert (2015 € 263.000.000,-).

 


Geplaatst/gewijzigd op 23 november 2016