Vallen alle kosten die je maakt voor een event onder kosten fondsenwerving?

  • Deelnemers aan een event communiceren in hun omgeving op een positieve manier maandenlang actief over het doel. Heel logisch dus om ook kosten toe te wijzen aan voorlichting.

Geplaatst/gewijzigd op 24 november 2016