Waar kan ik een erkenning aanvragen?

Het aanvragen van een erkenning gaat via het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Alle organisaties, van welke aard en omvang dan ook, kunnen een erkenning aanvragen. Met een erkenning laten goede doelen zien dat zij hun zaken op orde hebben. Afhankelijk van de totale baten en de baten fondsenwerving van de organisatie valt deze in een bepaalde categorie (A t/m D). De normen waar aan voldaan moet worden variëren per categorie. Ook de kosten van erkenning variëren met de omvang van de organisatie. Volg voor meer informatie de bijgevoegde link.

Voor organisaties die lid zijn van Nederland Filantropieland is het vanaf 1 januari 2019 verplicht om een erkenning te hebben.


Geplaatst/gewijzigd op 14 november 2016