Wil je geld werven bij vermogensfondsen voor mensen met een handicap? Aanvraag.nl

De website Aanvraag.nl is bedoeld om het indienen en aanvragen voor financiële steun voor projecten eenvoudiger te maken. Projecten die ten goede komen aan mensen met een handicap.
Op deze site kun je per project een vooraanvraag indienen. Deze vooraanvraag gaat naar alle fondsen waarvan je de logo’s hieronder ziet. Let op: dien dezelfde aanvraag niet óók rechtstreeks bij één of meerdere van de Aanvraag.nl-fondsen in! 

De fondsen die op basis van de ingevulde gegevens interesse tonen, beoordelen je vooraanvraag waarna je zo spoedig mogelijk per e-mail bericht krijgt. In dit bericht lees je of je een volledige aanvraag kunt indienen en, zo ja, op welke wijze en bij welk(e) fonds(en) je dit kunt doen.

schermafbeelding-2016-11-23-om-23-38-51

Geplaatst/gewijzigd op 23 november 2016