Laatste nieuws over samengaan NLFL & Goede Doelen Nederland

Per 1 mei heeft Nederland Filantropieland zich aangesloten bij Goede Doelen Nederland. Samen vormen zij nu één brancheorganisatie voor goede doelen in Nederland. Hieronder geven we een korte update over de ontwikkelingen met betrekking tot dit samengaan.

Programmaraad
De vereniging NLFL bestaat nog maximaal twee jaar zodat de overgang van activiteiten en leden zorgvuldig, met inbreng van alle betrokkenen, kan plaatsvinden. Goede Doelen Nederland-directeur Margreet Plug stelt voorop dat iedereen welkom is en dat er wordt gekeken naar een passend aanbod voor álle leden van NLFL. Plug: ‘De activiteiten van NLFL worden doorgezet, verder doorontwikkeld en geleidelijk vervlochten met de activiteiten van Goede Doelen Nederland. Deze taak ligt bij de Programmaraad die officieel op 4 juni van start is gegaan. De programmaraad adviseert de directie.’

Door de corona-crisis kunnen veel van de reguliere activiteiten niet op de normale manier doorgaan. Goede Doelen Nederland is daarom druk bezig om online alternatieven te vinden voor specifieke activiteiten, waarover de betrokkenen zo snel mogelijk concreet geïnformeerd worden.

Ledengesprekken
Het plan om met de leden in gesprek te gaan over het samengaan van beide organisaties is door de corona-crisis in de wielen gereden. De bijeenkomsten hierover konden niet doorgaan. Deze gesprekken gaan nu alsnog door, maar dan in een online-vorm. Alle leden van NLFL worden hier op korte termijn voor uitgenodigd.

Belangenbehartiging
Door de aansluiting van NLFL bij Goede Doelen Nederland is er nu één sterke brede brancheorganisatie die de belangen van goede doelen behartigt. De belangenbehartiging vindt plaats in SBF-verband (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, waarvan Goede Doelen Nederland deel uitmaakt) en samen met andere brancheorganisaties in de sector.

Ontwikkelingen op het gebied van belangenbehartiging zijn te lezen op de website van zowel NLFL als die van Goede Doelen Nederland. Mochten leden meer informatie willen over de verschillende onderwerpen en portefeuilles, dan kunnen ze terecht op de pagina Belangenbehartiging op de website van Goede Doelen Nederland.

Voor meer informatie over de samenstelling van de programmaraad: klik hier.
Voor actuele informatie over het samengaan: klik hier.
Leden kunnen hun vragen en opmerkingen sturen aan: info@nlfl.nl.


Geplaatst/gewijzigd op 8 juni 2020