Laatste week voor deelname aan Onderzoek Fondsenwerving Nederland van Hogeschool Windesheim

Deze en komende week kunnen fondsenwervers en fondsenwervende instellingen nog deelnemen aan het ‘Onderzoek Fondsenwerving Nederland’ dat hogeschool Windesheim  onder auspiciën van Nederland Filantropieland momenteel uitvoert.

De vakgroep Fundraising Grantmaking & Sponsoring (FG&S) van hogeschool Windesheim wil met het  ‘Onderzoek Fondsenwerving Nederland’ (meer) zicht krijgen op de organisatie van (particuliere) fondsenwerving binnen de filantropische sector in Nederland, en vervolgens die verworven inzichten ook delen met de sector.

Hogeschool Gent heeft (i.s.m. KU Leuven en Fundraisers Alliances Belgium) enige tijd geleden een eerste onderzoek verricht onder Belgische fondsenwervers, om de fondsenwerving in dat land in beeld te brengen. Recent is overeen gekomen dit onderzoek uit te breiden tot een vergelijkend onderzoek door HO Gent en hogeschool Windesheim naar fondsenwerving in zowel België als in Nederland.

Het  ‘Onderzoek Fondsenwerving Nederland’ van hogeschool Windesheim zal – onder auspiciën van Nederland Filantropieland – tweejaarlijks de Nederlandse fondsenwerving onderzoeken, waar onze Vlaamse collega-instelling HO Gent zich richt op de fondsenwerving in België.

Omdat de non-profit wereld volop in beweging en bovendien zeer concurrerend is, vinden we het belangrijk om de ontwikkelingen binnen de fondsenwerving in Nederland en België nauwgezet te volgen. Met het  ‘Onderzoek Fondsenwerving Nederland’ wil hogeschool Windesheim deze ontwikkelingen in kaart brengen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen naar verwachting dienstig zijn voor toekomstige fondsenwervende activiteiten van de filantropische organisaties.

Deelnemers aan het onderzoek ontvangen als eerste – vóór publicatie van het eindrapport medio 2018 – de resultaten van dit onderzoek middels een ‘sneak preview’.

Wie wil kan nu en komende week nog via deze link * deelnemen.

* De link graag als hyperlink vermelden in berichtgeving: https://windesheim.premiumsurvey.datacoll.nl/nq.cfm?q=B63E87C2-16A5-4B30-8CDF-CC323361C1FC


Geplaatst/gewijzigd op 10 januari 2018