Legacy Monitor 2021 naar tweejaarlijkse cyclus, deelname goedkoper

De huidige jaren zijn voor nalatenschappeninkomsten en -werving zeer bijzonder en belangrijker dan ooit. Legacy Monitor van Arjen van Ketel en Legacy Foresight is daarom aangepast met het doel de drempel en prijs voor deelname te verlagen.

Andere vormen van fondsenwerving haperen nu soms, inkomsten uitnalatenschappen worden daarentegen juist belangrijker. Weten we genoeg van steun via het testament en hoe die steun zich ontwikkelt? En ook waar de kansen voor onze organisatie liggen en hoe de werving in deze tijden optimaal is? Het Legacy Monitor benchmark-onderzoek geeft organisaties die steeds meer op inkomsten uit nalatenschappen bouwen, zowel inzicht in hoe de inkomsten zich nu en in de toekomst zullen ontwikkelen als grip op de juiste aanpak en effectiviteit van de werving nu.

Voor Nalatenschappen Werving zijn deze jaren uitzonderlijk. De COVID19-pandemie heeft niet alleen een significante invloed op het aantal overlijdens nu en in de toekomst, maar ook op de waardeontwikkeling van nalatenschappen. Én op het gedrag van mensen rond nalaten en goede doelen. Er worden meer testamenten gemaakt, men is positiever over goede doelen en een meerderheid wil meer betrokken worden. Dit onderkennen en begrijpen is essentieel en daarom is deelname aan het Legacy Monitor onderzoek van het Britse Legacy Foresight en Arjen van Ketel nu nog relevanter.

De monitor bestaat uit een serie analyses gebaseerd op een rapportage van de top-100 nalatenschappenontvangers, een prognose van de inkomstenontwikkeling in het komende decennium, een benchmark met gedetailleerde data uit ruim 3500 ontvangen nalatenschappen van de 23 deelnemende organisaties, een benchmark van hun wervingsinspanningen en wervingsresultaten en een consumentenonderzoek onder 50-plus Nederlanders.

De Legacy Monitor gaat nu het 7e jaar in. Het aantal deelnemende organisaties is gegroeid naar 23. Zoals aangegeven is de opzet van de Legacy Monitor vernieuwd. De onderzoeken worden in nauw overleg met de gebruikers verspreid over een tweejarige periode. Aanleveren van data kost minder tijd en ook de tijdsinvestering om de analyses te ‘absorberen’ wordt over twee jaar gespreid. Wel blijft Legacy Monitor jaarlijkse rapporteren op hoofdlijnen. Met deze nieuwe aanpak zijn de jaarlijkse kosten substantieel verlaagd.

Voor meer informatie over de Legacy Monitor en het snapshotreport 2020: zie www.legacyforesight.nl of vraag het gedetailleerde voorstel met kosten op bij arjen@arjenvanketel.nl


Geplaatst/gewijzigd op 7 december 2020