Legacy Monitor verwelkomt 6 nieuwe deelnemers

Het jaarlijks onderzoek naar werving en ontvangst van nalatenschappen start dit jaar met 23
deelnemende goede doelen. Welkom aan Artsen zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, Maag
Lever Darm stichting, Oranje Fonds, ReumaNederland en Save the Children.

Op 11 februari wordt in de OBA in Amsterdam afgetrapt met een startbijeenkomst. In juni
verschijnen de uitkomsten van publieksonderzoek, marktoverzicht en meerjarenprognoses. De
benchmark en marketinganalyse verschijnen in september, waarna wordt afgesloten met een
seminar.

Legacy Monitor is een samenwerking van Arjen van Ketel en Legacy Foresight. Het gratis ‘snapshot
report 2019’ is te downloaden van de website https://www.legacyforesight.nl/. Het snapshotreport 2020
verschijnt eind september.


Geplaatst/gewijzigd op 7 februari 2020