Marktvisie Kansspelen van Ksa in consultatie

Op 9 juli heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) haar Marktvisie Kansspelen gepresenteerd en in consultatie gebracht. Een zorgelijke visie omdat volledig voorbij gegaan wordt aan het maatschappelijke belang van loterijafdrachten aan goede doelen. In de visie staan drie publieke belangen centraal: het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. De loterijbijdrage aan goede doelen wordt gepresenteerd als een neveneffect en een politieke keuze.

Internetconsultatie
Belanghebbenden konden aanvankelijk tot 20 augustus een reactie inbrengen via een internetconsultatie. Goede Doelen Nederland heeft, net als het Goede Doelen Platform, gevraagd om verlenging van de reactietermijn en die ook gekregen. De termijn werd voor iedereen verlengd tot 10 september.

Het Goede Doelen Platform heeft haar reactie op de marktvisie ingebracht bij de Ksa. Ook Goede Doelen Nederland heeft, in SBF-verband en in afstemming met het Goede Doelen Platform, namens alle leden inmiddels ook een reactie ingediend, net als een aantal individuele leden.

Lees hier de reactie van SBF.
Lees hier meer over de Markvisie Kansspelen van de Ksa.


Geplaatst/gewijzigd op 10 september 2020