Laat je stem horen!

Zoals wij reeds in eerdere berichten aangaven, heeft de Minister voor Rechtsbescherming een concept wet vrijgegeven voor internet consultatie. Recente berichten in o.a. Trouw en de Telegraaf geven al een voorbode van de grote maatschappelijke weerstand die er is tegen deze vorm van wetgeving. “Schieten met een kanon op een mug”. Wij roepen je op om van de gelegenheid gebruik te maken om ook een reactie in te sturen voor deze internet consultatie. Bijgaand tref je een modelbrief aan die hiervoor als leidraad kan worden gehanteerd. Ons verzoek is het volgende:

Gebruik deze brief of onderdelen daarvan, om vanuit je eigen organisatie of professie een reactie in te sturen voor 21 februari 2019. De brief neemt aan kracht toe als je concrete voorbeelden kan noemen uit je eigen omgeving die het gevolg zijn van deze wetgeving. Bijvoorbeeld:

Vorige week sprak ik een van onze major donors die al drie jaar op rij een fors bedrag schenk aan onze organisatie. Zij houdt dit angstvallig geheim voor haar familie omdat zij het niet eens zijn met de doelstellingen van onze organisatie. Een publicatieplicht vindt zij zeer bedreigend in haar persoonlijke levenssfeer.

Onze organisatie krijgt met enige regelmaat goederen geschonken die vervolgens langs onze kanalen hun weg vinden naar vluchtelingenkampen. De gevers willen dit niet in de openbaarheid omdat die informatie marktverstorend kan werken. Onze kracht is in stilte een goed doel vinden voor deze goederen. Die kracht gaat straks verloren.”

Wij zullen ons via allerlei wegen inzetten om deze wetgeving geen doorgang te laten vinden. Geven is en blijft een privé aangelegenheid.

Download hier de modelbrief.

Stuur je reactie vóór 21 februari in via deze site.

Marc J.M. Petit
Directeur Nederland Filantropieland


Geplaatst/gewijzigd op 31 januari 2019