Nederland Filantropieland stelt wervingsrooster als voorwaarde lidmaatschap

Nederland Filantropieland heeft de afgelopen jaren een buitengewoon grote inspanning geleverd om tot een eigentijdse vorm van zelfregulering te komen in de sector. Met als ultiem doel het publieksvertrouwen te borgen en tot een gezond filantropieklimaat te komen. Het CBF is als toezichthouder gemoderniseerd, de 25%-kostennorm is afgeschaft, er zijn nieuwe normen opgesteld die zijn afgestemd op de omvang en draagkracht van het goede doel, waarmee de Erkenning (voorheen CBF-keurmerk) nu ook voor de allerkleinste goede doelen binnen handbereik is gekomen en betaalbaar is. We hebben dit alles met een groot aantal NLFL-vrijwilligers en collega-organisaties bereikt.

Maar we zijn er daarmee nog niet. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft onlangs nieuwe wetgeving bepleit die het telefonisch acquireren volledig aan banden moet leggen. Het is een kwestie van tijd of het werven van donateurs op straat of huis-aan-huis is ook verleden tijd. Fondsenwerven wordt zo wel heel erg lastig. Deze inperking raakt straks alle goede doelen, groot en klein. Uiteraard proberen we voor goede doelen een uitzondering te verkrijgen, maar we kunnen zelf ook veel doen om irritatie te voorkomen. Zo is na twee jaar overleg tussen Nederland Filantropieland, Goede doelen Nederland, CBF en Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN) een wervingsrooster opgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat mensen thuis te vaak worden bezocht door fondsenwervers namens goede doelen.

Met dit rooster:

  • verlengen we de levensduur van het wervingskanaal, door de huis-aan-huis-activiteiten van Erkende Goede Doelen zodanig te spreiden dat Nederlanders gemiddeld niet vaker dan twee tot maximaal vier keer per jaar een werver aan de voordeur krijgen;
  • kunnen publiek en (medewerkers van) gemeenten via postcode of plaatsnaam checken welk goede doel er wanneer kan aanbellen, en of het daarbij gaat om donateurwerving of een collecte;
  • krijgt het publiek één centraal meldingenloket voor huis-aan-huis-activiteiten door Goede doelen. Trends in meldingen worden gesignaleerd door CBF en teruggegeven aan de sector.
  • is het voor gemeenten mogelijk om de in het wervingsrooster gepubliceerde huis-aan-huis-activiteiten automatisch te vergunnen;
  • committeert onze sector aan een heldere kwaliteitsstandaard die goed valt over te brengen aan publiek en politiek.

Het bestuur van Nederland Filantropieland is van mening dat zijn leden zich allemaal zouden moeten willen voegen naar deze regels. De meesten zullen dat ook al doen. Elk organisatielid dat binnen de werkingssfeer van de Erkenning valt zou die Erkenning ook moet hebben of anders moeten aanvragen. En elk organisatielid dat grootschalig huis-aan-huis werft dient te werken met een wervingsbureau dat zich onderwerpt aan de nieuw opgestelde regels. Ten aanzien van dit laatste punt hebben we besloten dit verplicht te stellen per 1 januari 2019. Ten aanzien van de Erkenning gaan we in 2019 leden die nog niet zijn erkend aansporen dat proces in werking te stellen.

Mocht je hierover vragen hebben of enige vorm van ondersteuning zoeken, dan volstaat een mail naar info@nlfl.nl.


Geplaatst/gewijzigd op 9 november 2018