NLFL nodigt leden uit op gesprek in aanloop naar fusie met GDN

Eind januari hebben wij bekend gemaakt dat Nederland Filantropieland zich aansluit bij Goede Doelen Nederland. Wij zijn van mening dat onze ambitie – het vestigen van een gezond filantropieklimaat – sneller wordt bereikt door ons aan te sluiten bij Goede Doelen Nederland, waardoor ook onze activiteiten voor de toekomst zeker kunnen worden gesteld. Het samenvoegen van de beide verenigingen NLFL en Goede Doelen Nederland vraagt tijd, omdat de diversiteit aan leden groot is en beide organisaties veel waarde hechten aan ieders blijvende betrokkenheid. 

Het uitgangspunt is dat iedereen, ook in de nieuwe situatie, zich thuis blijft voelen en dat bestaande activiteiten van Nederland Filantropieland worden voortgezet en doorontwikkeld. Wij weten dat onze leden:

  • Veel plezier hebben van actieve netwerken waardoor zij zich thuis voelen in de sector.
  • Altijd op zoek zijn naar nieuwe kennis en inzichten die zij in hun dagelijks werk kunnen toepassen.
  • Het waarderen om met elkaar over het vak te spreken en zo nieuwe inzichten kunnen ontwikkelen.

Graag praten we je, samen met Goede Doelen Nederland, bij over de recente ontwikkelingen, en gaan we in gesprek over de toekomst. We organiseren hiervoor twee bijeenkomsten voor individuele leden, en één voor organisatieleden. Je kunt dus kiezen welk moment jou het beste uitkomt.

Individuele leden:

Organisatieleden:

We hopen van harte op je komst. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@nlfl.nl. Geef daarbij a.u.b. aan op welke datum je aanwezig zult zijn.


Geplaatst/gewijzigd op 5 maart 2020