Onderzoek CBF: goededoelensector toont veerkracht maar is bezorgd over toekomst

Ook de goededoelensector wordt geraakt door de coronacrisis maar ze weet de gevolgen nog in de hand te houden. Het verlies in inkomsten is over de periode januari tot mei 2020 gemiddeld 7% van het jaarbudget. Over de periode mei tot september verwacht men opnieuw een verlies van 9%. In absolute getallen betekent dit een verlies van 32 miljoen euro over de eerste vier maanden en een verwacht verlies van 38 miljoen euro van mei tot september. Dit blijkt uit een onderzoek an het CBF, Toezichthouder Goede Doelen in samenwerking met de Radboud Universiteitonder de erkende goede doelen.

Er zijn aanzienlijke onderlinge verschillen tussen de erkende goede doelen, die deels verklaard worden door de omvang van een organisatie. Kleine organisaties (jaarbudget < 100.000 euro) worden substantieel harder geraakt dan de middelgrote (tussen 100.000 en 2 miljoen euro) en grote organisaties (> 2 miljoen euro). Kleine organisaties tonen een gemiddeld verlies van 15% en verwachten opnieuw 15% te gaan verliezen tussen mei en september 2020. In totaal dus 30% van hun totale inkomsten in 2020. Grote organisaties tonen procentueel het minst verlies (3%). Zij verwachten opnieuw een verlies van 4,4% tot september. Middelgrote organisaties tonen een verlies van 6% maar verwachten een veel groter verlies in de tweede periode (rond de 10%).

Lees verder.


Geplaatst/gewijzigd op 16 juli 2020