Over ons

Nederland Filantropieland is Nederlands grootste community van bestuurders en medewerkers, betaald en onbetaald, in loondienst of als zelfstandige, in de filantropie. De leden hebben gemeen dat ze kennis willen delen, gelijkgestemden willen ontmoeten, zich verder willen bekwamen en de beste omstandigheden voor filantropische initiatieven willen creëren. Omdat ze zo hun eigen organisatie(s) vooruit helpen met bestuurlijke vaardigheden, marketing, fondsenwerving en communicatie. Met een klein en flexibel bureau en een grote schil van vrijwilligers werken we aan het creëren van de beste omstandigheden en condities voor maatschappelijke initiatieven, die (deels) afhankelijk zijn van donaties in geld en goederen en van vrijwilligers. Veel van wat we bieden is gratis beschikbaar. Met een jaarbijdrage van € 175 heb je echter toegang tot alle faciliteiten, maar maak je het ook mogelijk dat Nederland Filantropieland zich als non profit organisatie voor jou en anderen verder ontwikkelt.

Onze missie

Het maatschappelijk belang van de filantropie, in de meest brede zin van het woord, neemt toe. Steeds meer mensen zijn betrokken. Internationaal, nationaal, regionaal en lokaal. Het is een brede en veelkleurige beweging. Door kennis te delen, te inspireren en met elkaar in contact te treden leren we van elkaar. Zo ontwikkelen bestaande particuliere initiatieven zich beter en nieuwe initiatieven sneller. Samenwerken aan een omgeving waarin goede doelen de beste prestaties leveren en op het grootst mogelijke draagvlak mogen rekenen. Samen werken we aan een gezond filantropieklimaat.

Vrijwilligersorganisatie

Nederland Filantropieland is een grote vrijwilligersorganisatie, met een bestuur, ledenraad en tal van commissies en werkgroepen. Het vindt zijn oorsprong midden jaren negentig in het toenmalige Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) en Het Genootschap van Fondsenwervers (NGF).

Vereniging Nederland Filantropieland

Wil je weten hoe het vandaag in de praktijk reilt en zeilt, wie er actief zijn, wie wat doet en hoe we georganiseerd zijn? Kijk dan eens HIER.